Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 15494
Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace - Polybuten (PB), polyethylen (PE), polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT), síťovaný polyethylen (PE-X), polypropylen (PP) - Metrické řady pro specifikace pro součásti a systém

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Plastics piping systems for industrial applications - Polybutene (PB), polyethylene (PE), polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT), crosslinked polyethylene (PE-X), polypropylene (PP) - Metric series for specifications for components and the system
Třídicí znak:646403
Schválena:17.5.2019
Vydána:1.6.2019
Účinnost od:1.7.2019
Počet stran:98
Orientační cena:728 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1206 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama