Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 17484-1
Plastové potrubní systémy - Vícevrstvé trubky pro plynovody v budovách s nejvyšším provozním tlakem do 5 barů (500 kPa) včetně - Část 1: Požadavky na systémy

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Plastics piping systems - Multilayer pipe systems for indoor gas installations with a maximum operating pressure up to and including 5 bar (500 kPa) - Part 1: Specifications for systems
Třídicí znak:646442
Schválena:2.7.2007
Vydána:1.7.2007
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.5.2015
Způsob převzetí:převzetím originálu
Počet stran:44
Orientační cena:405 Kč
Zapracované dokumenty:ISO 17484-1:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:394 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama