Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13476-2 ed. 2
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 2: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a vnějším povrchem a pro systém, typ A

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 2: Specifications for pipes and fittings with smooth internal and external surface and the system, Type A
Poznámka:S účinností od 2021-04-30 se nahrazuje ČSN EN 13476-2 (64 6444) z listopadu 2007, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:646444
Schválena:24.6.2019
Vydána:1.7.2019
Účinnost od:1.8.2019
Počet stran:52
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:893 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama