Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1555-2
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 2: Trubky

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene (PE) - Part 2: Pipes
Třídicí znak:646412
Schválena:16.3.2011
Vydána:1.4.2011
Účinnost od:1.5.2011
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:245 kB
Opravy:*1 6.13 (viz seznam oprav)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.6.2013
Věstník:6/2013
Účinnost od:1.7.2013
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:97 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama