Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN P CEN ISO/TS 22391-7
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT) - Část 7: Návod pro posuzování shody

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT) - Part 7: Guidance for the assessment of conformity
Třídicí znak:646425
Schválena:27.6.2019
Vydána:1.8.2019
Účinnost od:1.9.2019
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1391 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama