Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:64 31 Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy


bylo nalezeno 108 norem

ČSN EN ISO 12162
Materiály z termoplastů pro tlakové trubky a tvarovky - Klasifikace, označování a konstrukční (výpočtový, návrhový) koeficient
Třídicí znak:643100
Účinnost od:1.7.2010

ČSN EN ISO 9969
Trubky z termoplastů - Stanovení kruhové tuhosti
Třídicí znak:643102
Účinnost od:1.7.2016

ČSN EN ISO 9969
Trubky z termoplastů - Stanovení kruhové tuhosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643102
Účinnost od:1.7.2008
Platnost ukončena:1.2.2009

ČSN EN ISO 9969
Trubky z termoplastů - Stanovení kruhové tuhosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643102
Účinnost od:1.2.2009
Platnost ukončena:1.7.2016

ČSN EN ISO 9967
Trubky z termoplastů - Stanovení krípového poměru
Třídicí znak:643103
Účinnost od:1.7.2016

ČSN EN ISO 9967
Trubky z termoplastů - Stanovení krípového poměru
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643103
Účinnost od:1.7.2008
Platnost ukončena:1.6.2009

ČSN EN ISO 9967
Trubky z termoplastů - Stanovení krípového poměru
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643103
Účinnost od:1.6.2009
Platnost ukončena:1.7.2016

ČSN EN ISO 13478
Trubky z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti proti rychlému šíření trhliny (RCP) - Zkouška v plném měřítku (FST)
Třídicí znak:643104
Účinnost od:1.6.2009

ČSN EN ISO 13478
Trubky z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti proti rychlému šíření trhliny (RPC) - Zkouška v plném měřítku (FST)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643104
Účinnost od:1.2.2008
Platnost ukončena:1.6.2009

ČSN EN ISO 13479
Trubky z polyolefinů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti proti šíření trhliny - Metoda zkoušení pro pomalý růst trhliny na trubkách opatřených vrubem
Třídicí znak:643105
Účinnost od:1.5.2010

ČSN EN ISO 13477
Trubky z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti proti rychlému šíření trhliny (RCP) - Zkouška v malém měřítku v ustáleném stavu (zkouška S4)
Třídicí znak:643107
Účinnost od:1.6.2009

ČSN EN ISO 13477
Trubky z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti proti rychlému šíření trhliny (RCP) - Zkouška v malém měřítku (S4 test)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643107
Účinnost od:1.10.2008
Platnost ukončena:1.6.2009

ČSN EN ISO 7686
Plastové trubky a tvarovky - Stanovení neprůhlednosti
Třídicí znak:643110
Účinnost od:1.1.2006

ČSN EN ISO 10147
Trubky a tvarovky ze síťovaného polyethylenu (PE-X) - Posouzení stupně zesíťování stanovením obsahu gelu
Třídicí znak:643111
Účinnost od:1.9.2013

ČSN EN ISO 3501
Plastové potrubní systémy - Mechanické spoje mezi tlakovými trubkami a tvarovkami - Zkouška odolnosti proti vytržení stálou podélnou silou
Třídicí znak:643113
Účinnost od:1.8.2022

ČSN EN ISO 3501
Plastové potrubní systémy - Mechanické spoje mezi tlakovými trubkami a tvarovkami - Zkouška odolnosti proti vytržení stálou podélnou silou
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643113
Účinnost od:1.10.2015
Platnost ukončena:1.8.2022

ČSN EN ISO 3503
Plastové potrubní systémy - Mechanické spoje mezi tvarovkami a tlakovými trubkami - Stanovení nepropustnosti spojů vnitřním přetlakem při ohybu
Třídicí znak:643114
Účinnost od:1.10.2015

ČSN EN ISO 3458
Plastové potrubní systémy - Mechanické spoje mezi tvarovkami a tlakovými trubkami - Stanovení nepropustnosti vnitřním přetlakem
Třídicí znak:643115
Účinnost od:1.11.2015

ČSN EN ISO 2505
Trubky z termoplastů - Stanovení podélného smrštění - Metoda zkoušení a parametry
Třídicí znak:643116
Účinnost od:1.1.2006
Opravy:UR 1.06

ČSN EN ISO 6259-1
Trubky z termoplastů - Stanovení tahových vlastností - Část 1: Obecná zkušební metoda
Třídicí znak:643117
Účinnost od:1.11.2015

ČSN EN ISO 6259-2
Trubky z termoplastů - Stanovení tahových vlastností - Část 2: Trubky z PVC-U, PVC-O, PVC-C a PVC-Hl
Třídicí znak:643117
Účinnost od:1.5.2021

ČSN EN ISO 6259-3
Trubky z termoplastů - Stanovení tahových vlastností - Část 3: Trubky z polyolefinů
Třídicí znak:643117
Účinnost od:1.1.2016

ČSN ISO 6259-2
Trubky z termoplastů - Stanovení tahových vlastností - Část 2: Trubky z PVC-U, PVC-C a PVC-HI
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643117
Účinnost od:1.6.2015
Platnost ukončena:1.5.2021

ČSN EN ISO 580
Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy - Vstřikované tvarovky z termoplastů - Vizuální stanovení vlivu zahřátí
Třídicí znak:643119
Účinnost od:1.10.2005

ČSN EN ISO 1167-1
Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku - Část 1: Obecná metoda
Třídicí znak:643124
Účinnost od:1.2.2009

ČSN EN ISO 1167-1
Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku - Část 1: Obecné metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643124
Účinnost od:1.10.2006
Platnost ukončena:1.2.2009

ČSN EN ISO 1167-2
Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku - Část 2: Příprava zkušebních těles z trubek
Třídicí znak:643124
Účinnost od:1.2.2009

ČSN EN ISO 1167-2
Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku - Část 2: Příprava zkušebních těles
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643124
Účinnost od:1.10.2006
Platnost ukončena:1.2.2009

ČSN EN ISO 1167-3
Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku - Část 3: Příprava zkušebních těles ze součástí (tvarovek a ventilů)
Třídicí znak:643124
Účinnost od:1.2.2009

ČSN EN ISO 1167-3
Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku - Část 3: Příprava součástí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643124
Účinnost od:1.5.2008
Platnost ukončena:1.2.2009

ČSN EN ISO 1167-4
Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku - Část 4: Příprava sestav
Třídicí znak:643124
Účinnost od:1.3.2009

ČSN EN ISO 1167-4
Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku - Část 4: Příprava sestav
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643124
Účinnost od:1.5.2008
Platnost ukončena:1.3.2009

ČSN EN ISO 13229
Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové použití - Trubky a tvarovky z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) - Stanovení viskozitního čísla a K-hodnoty
Třídicí znak:643125
Účinnost od:1.3.2012

ČSN EN ISO 3459
Plastové potrubní systémy - Mechanické spoje mezi tvarovkami a tlakovými trubkami - Stanovení těsnosti za podtlaku
Třídicí znak:643129
Účinnost od:1.10.2015

ČSN EN ISO 13968
Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy - Trubky z termoplastů - Stanovení kruhové pružnosti
Třídicí znak:643132
Účinnost od:1.5.2009

ČSN EN 1447+A1
Plastové potrubní systémy - Sklem vyztužené plastové trubky z reaktoplastů (GRP) - Stanovení dlouhodobé odolnosti vnitřním přetlakem
Třídicí znak:643140
Účinnost od:1.6.2011

ČSN EN 1447
Plastové potrubní systémy - Sklem vyztužené plastové trubky z reaktoplastů (GRP) - Stanovení dlouhodobé odolnosti vnitřním přetlakem
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643140
Účinnost od:1.10.2009
Platnost ukončena:1.6.2011

ČSN ISO 8483+Amd. 1
Plastové potrubní systémy pro tlakové a netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Systémy z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) - Metody zkoušení pro ověření konstrukce šroubových přírubových spojů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643141
Účinnost od:1.10.2012
Platnost ukončena:1.4.2020

ČSN ISO 8483
Trubky a tvarovky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) - Metody zkoušení pro ověření konstrukce šroubových přírubových spojů
Třídicí znak:643141
Účinnost od:1.4.2020

ČSN EN 1119
Plastové potrubní systémy - Spoje pro sklem vyztužené plastové trubky a tvarovky z reaktoplastů (GRP) - Zkouška těsnosti a odolnosti proti poškození ohebných spojů s elastomerním těsněním, které nejsou odolné speciálnímu namáhání
Třídicí znak:643144
Účinnost od:1.12.2009

ČSN ISO 10468+Amd. 1
Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP) - Stanovení dlouhodobé specifické krípové kruhové tuhosti za mokra a výpočet krípového faktoru za mokra
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643146
Účinnost od:1.6.2014
Platnost ukončena:1.2.2019

ČSN ISO 10468
Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP) - Stanovení krípových vlastností na zkušebních tělesech ve tvaru prstence za mokra nebo za sucha
Třídicí znak:643146
Účinnost od:1.2.2019

ČSN ISO 10466
Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP) - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti počáteční kruhové deformaci
Třídicí znak:643147
Účinnost od:1.6.2022

ČSN ISO 10466
Plastové potrubní systémy - Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP) - Stanovení odolnosti proti počáteční kruhové deformaci
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643147
Účinnost od:1.6.2014
Platnost ukončena:1.6.2022

ČSN ISO 7432
Trubky a tvarovky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) - Zkušební metody pro ověření konstrukce zámkových spojů hrdlo-hladký konec včetně spojů s dvojitými hrdly a s elastomerním těsněním
Třídicí znak:643151
Účinnost od:1.6.2022

ČSN ISO 7432
Trubky a tvarovky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) - Metody zkoušení pro ověření konstrukce zámkových spojů hrdlo-hladký konec včetně spojů s dvojitými hrdly a s elastomerním těsněním
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643151
Účinnost od:1.10.2012
Platnost ukončena:1.11.2019

ČSN ISO 7432
Trubky a tvarovky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) - Metody zkoušení pro ověření konstrukce zámkových spojů hrdlo-hladký konec včetně spojů s dvojitými hrdly a s elastomerním těsněním
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643151
Účinnost od:1.11.2019
Platnost ukončena:1.6.2022

ČSN ISO 8533+Amd. 1
Plastové potrubní systémy pro tlakové a netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Systémy z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) - Metody zkoušení pro ověření konstrukce lepených nebo laminovaných spojů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643160
Účinnost od:1.10.2012
Platnost ukončena:1.4.2020

ČSN ISO 8533
Trubky a tvarovky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) - Metody zkoušení pro ověření konstrukce lepených nebo laminovaných spojů
Třídicí znak:643160
Účinnost od:1.4.2020

ČSN EN ISO 17778
Plastové potrubní systémy - Tvarovky, ventily a příslušenství - Stanovení závislosti tlakové ztráty na průtoku plynu
Třídicí znak:643164
Účinnost od:1.11.2015

ČSN CEN/TS 14578
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody nebo kanalizační přípojky a stokové sítě - Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) - Doporučené postupy ukládání
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643167
Účinnost od:1.4.2005
Platnost ukončena:1.7.2014

ČSN P CEN/TS 14578
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody nebo kanalizační přípojky a stokové sítě - Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) - Doporučené postupy instalace
Třídicí znak:643167
Účinnost od:1.7.2014

ČSN CEN/TS 1852-3
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polypropylen (PP) - Část 3: Směrnice pro instalaci
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643168
Účinnost od:1.4.2005
Platnost ukončena:1.10.2014
Změny:A1 12.05

ČSN EN 1852-1 + A1
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Polypropylen (PP) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643168
Účinnost od:1.8.2004
Platnost ukončena:1.11.2009

ČSN EN 1852-1
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Polypropylen (PP) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém
Třídicí znak:643168
Účinnost od:1.8.2018

ČSN EN 1852-1
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Polypropylen (PP) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643168
Účinnost od:1.11.2009
Platnost ukončena:1.8.2018
Opravy:*1 7.10

ČSN P CEN/TS 1852-2
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Polypropylen (PP) - Část 2: Návod pro posuzování shody
Třídicí znak:643168
Účinnost od:1.8.2020

ČSN P CEN/TS 1852-2
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Polypropylen (PP) - Část 2: Směrnice pro posuzování shody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643168
Účinnost od:1.3.2010
Platnost ukončena:1.10.2016

ČSN P CEN/TS 1852-2
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Polypropylen (PP) - Část 2: Návod pro posuzování shody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643168
Účinnost od:1.10.2016
Platnost ukončena:1.8.2020

ČSN ISO 10471+Amd. 1
Trubky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) - Stanovení dlouhodobé limitní ohybové deformace a limitní relativní kruhové deformace za vlhka
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643171
Účinnost od:1.10.2012
Platnost ukončena:1.2.2019

ČSN ISO 10471
Trubky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) - Stanovení dlouhodobé limitní ohybové deformace a limitní relativní kruhové deformace za vlhka
Třídicí znak:643171
Účinnost od:1.2.2019

ČSN EN 1401-1
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém
Třídicí znak:643172
Účinnost od:1.2.2020
Opravy:*1 5.22

ČSN EN 1401-1
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643172
Účinnost od:1.11.2009
Platnost ukončena:1.2.2020
Opravy:*1 7.10

ČSN P CEN/TS 1401-2
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 2: Návod pro posuzování shody
Třídicí znak:643172
Účinnost od:1.9.2020

ČSN P CEN/TS 1401-2
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 2: Návod pro posuzování shody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643172
Účinnost od:1.5.2013
Platnost ukončena:1.9.2020

ČSN EN 1565-1
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Směsi kopolymerů styrenu (SAN+PVC) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643175
Účinnost od:1.7.2005
Platnost ukončena:1.5.2020

ČSN ISO 19220
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Směsi kopolymerů styrenu (SAN+PVC)
Třídicí znak:643175
Účinnost od:1.6.2022

ČSN ISO 19220
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Směsi kopolymerů styrenu (SAN+PVC)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643175
Účinnost od:1.5.2020
Platnost ukončena:1.6.2022

ČSN P CEN/TS 1565-2
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Směsi kopolymerů styrenu (SAN + PVC) - Část 2: Návod pro posuzování shody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643175
Účinnost od:1.1.2013
Platnost ukončena:1.6.2020

ČSN EN 1566-1
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém
Třídicí znak:643176
Účinnost od:1.6.2005

ČSN P CEN/TS 1566-2
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Chlorovaný poly(vinylchlorid) (PVC-C) - Část 2: Návod pro posuzování shody
Třídicí znak:643176
Účinnost od:1.1.2013

ČSN EN ISO 13262
Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové stokové sítě a kanalizační přípojky uložené v zemi - Termoplastové šroubovitě tvarované trubky se strukturovanou stěnou - Stanovení pevnosti v tahu švu
Třídicí znak:643179
Účinnost od:1.5.2018

ČSN EN 1329-1
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém
Třídicí znak:643180
Účinnost od:1.8.2021

ČSN EN 1329-1
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643180
Účinnost od:1.10.2014
Platnost ukončena:1.11.2018

ČSN EN 1329-1+A1
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643180
Účinnost od:1.11.2018
Platnost ukončena:1.8.2021

ČSN P CEN/TS 1329-2
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 2: Návod pro posuzování shody
Třídicí znak:643180
Účinnost od:1.1.2022

ČSN P CEN/TS 1329-2
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 2: Návod pro posuzování shody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643180
Účinnost od:1.5.2013
Platnost ukončena:1.1.2022

ČSN EN 1451-1
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Polypropylen (PP) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém
Třídicí znak:643181
Účinnost od:1.8.2018
Opravy:*1 1.19

ČSN P CEN/TS 1451-2
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Polypropylen (PP) - Část 2: Návod pro posuzování shody
Třídicí znak:643181
Účinnost od:1.8.2020

ČSN P CEN/TS 1451-2
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Polypropylen (PP) - Část 2: Návod pro posuzování shody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643181
Účinnost od:1.5.2013
Platnost ukončena:1.8.2020

ČSN EN ISO 13056
Plastové potrubní systémy - Systémy pro horkou a studenou vodu - Stanovení těsnosti za podtlaku
Třídicí znak:643182
Účinnost od:1.5.2019

ČSN EN ISO 19892
Plastové potrubní systémy - Trubky z termoplastů a tvarovky pro horkou a studenou vodu - Stanovení odolnosti spojů opakovanému působení tlaku
Třídicí znak:643183
Účinnost od:1.5.2019

ČSN EN ISO 19893
Plastové potrubní systémy - Trubky z termoplastů a tvarovky pro horkou a studenou vodu - Stanovení odolnosti montovaných sestav opakovanému působení zvýšené teploty (teplotním cyklům)
Třídicí znak:643184
Účinnost od:1.5.2019

ČSN EN ISO 1452-1
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Všeobecně
Třídicí znak:643185
Účinnost od:1.8.2010

ČSN EN ISO 1452-2
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 2: Trubky
Třídicí znak:643185
Účinnost od:1.8.2010
Opravy:*1 12.10

ČSN EN ISO 1452-3
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 3: Tvarovky
Třídicí znak:643185
Účinnost od:1.6.2011

ČSN EN ISO 1452-3
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 3: Tvarovky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643185
Účinnost od:1.8.2010
Platnost ukončena:1.6.2011
Opravy:*1 12.10

ČSN EN ISO 1452-4
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 4: Ventily
Třídicí znak:643185
Účinnost od:1.8.2010

ČSN EN ISO 1452-5
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 5: Vhodnost použití systému
Třídicí znak:643185
Účinnost od:1.3.2015

ČSN EN ISO 1452-5
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 5: Vhodnost použití systému
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643185
Účinnost od:1.8.2010
Platnost ukončena:1.3.2015

ČSN P CEN/TS 1452-7
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nad zemí - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 7: Návod pro posuzování shody
Třídicí znak:643185
Účinnost od:1.10.2014

ČSN EN 1519-1
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Polyethylen (PE) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém
Třídicí znak:643186
Účinnost od:1.10.2019
Opravy:*1 8.21

ČSN EN 1519-1
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Polyethylen (PE) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643186
Účinnost od:1.6.2005
Platnost ukončena:1.10.2019

ČSN P CEN/TS 1519-2
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Polyethylen (PE) - Část 2: Návod pro posuzování shody
Třídicí znak:643186
Účinnost od:1.6.2021

ČSN P CEN/TS 1519-2
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Polyethylen (PE) - Část 2: Návod pro posuzování shody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643186
Účinnost od:1.1.2013
Platnost ukončena:1.6.2021

ČSN EN 1455-1
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Akrylonitrilbutadienstyren (ABS) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém
Třídicí znak:643187
Účinnost od:1.6.2005

ČSN P CEN/TS 1455-2
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Akrylonitril-butadien-styren (ABS) - Část 2: Návod pro posuzování shody
Třídicí znak:643187
Účinnost od:1.1.2013

TNI ISO/TR 4191
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) a orientovaný PVC-U (PVC-O) - Návod pro instalaci
Třídicí znak:643188
Účinnost od:1.8.2015

ČSN EN ISO 13844
Plastové potrubní systémy - Hrdlové spoje s elastomerními těsnicími kroužky pro plastové tlakové trubky - Stanovení těsnosti za podtlaku, při úhlovém vychýlení a deformaci
Třídicí znak:643189
Účinnost od:1.10.2015

ČSN EN ISO 13845
Plastové potrubní systémy - Hrdlové spoje s elastomerními těsnicími kroužky pro tlakové trubky z termoplastů - Stanovení těsnosti vnitřním přetlakem při úhlovém vychýlení
Třídicí znak:643190
Účinnost od:1.9.2015

ČSN EN 1453-1
Plastové potrubní odpadní systémy se strukturovanou stěnou (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Požadavky na trubky a systém
Třídicí znak:643191
Účinnost od:1.9.2017
Opravy:*1 3.19

ČSN P CEN/TS 1453-2
Plastové potrubní odpadní systémy se strukturovanou stěnou (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 2: Návod na prokazování shody
Třídicí znak:643191
Účinnost od:1.1.2018

ČSN CEN/TS 12200-2
Plastové potrubní systémy pro nadzemní aplikace - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 2: Směrnice pro posuzování shody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643193
Účinnost od:1.4.2005
Platnost ukončena:1.9.2017

ČSN EN 12200-1
Plastové okapové potrubní systémy pro nadzemní venkovní použití - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém
Třídicí znak:643193
Účinnost od:1.11.2016

ČSN P CEN/TS 12200-2
Plastové okapové potrubní systémy pro nadzemní venkovní použití - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 2: Návod pro posuzování shody
Třídicí znak:643193
Účinnost od:1.9.2017

TNI CEN/TR 13801
Plastové potrubní systémy pro kanalizaci (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Termoplasty - Doporučení pro instalace
Třídicí znak:643197
Účinnost od:1.3.2015

TNI CEN/TR 12108
Plastové potrubní systémy - Návod pro instalaci tlakových potrubních systémů pro horkou a studenou vodu, určenou pro lidskou spotřebu, uvnitř budov
Třídicí znak:643198
Účinnost od:1.8.2013

TNI CEN/TR 1046
Rozvodné a ochranné potrubní systémy z termoplastů - Systémy pro venkovní rozvody vody a kanalizace - Pokyny pro uložení do země
Třídicí znak:643199
Účinnost od:1.9.2014

 
 
Reklama