Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1566-1
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system
Třídicí znak:643176
Schválena:27.4.2005
Vydána:1.5.2005
Účinnost od:1.6.2005
Počet stran:40
Orientační cena:405 Kč
Zapracované dokumenty:EN 1566-1:1998
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:628 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama