Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 11298-3
Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených v zemi - Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Plastics piping systems for renovation of underground water supply networks - Part 3: Lining with close-fit pipes
Třídicí znak:646422
Schválena:18.4.2019
Vydána:1.5.2019
Účinnost od:1.6.2019
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:379 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele