Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1453-1
Plastové potrubní odpadní systémy se strukturovanou stěnou (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Požadavky na trubky a systém

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Plastics piping systems with structured-wall pipes for soil and waste discharge (low and high temperature) inside buildings - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 1: Specifications for pipes and the system
Třídicí znak:643191
Schválena:14.7.2017
Vydána:1.8.2017
Účinnost od:1.9.2017
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:401 kB
Opravy:*1 3.19 (viz seznam oprav)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.3.2019
Věstník:3/2019
Účinnost od:1.4.2019
Počet stran:4
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:222 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

Témata 2019

Technické normy

Hledání:


technická podpora výrobců CAD a BIM knihovny