Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1519-1
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Polyethylen (PE) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Polyethylene (PE) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system
Třídicí znak:643186
Schválena:11.4.2005
Vydána:1.5.2005
Účinnost od:1.6.2005
Platnost ukončena:1.10.2019
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Zapracované dokumenty:EN 1519-1:1999
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:421 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama