Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13476-3+A1
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 3: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a profilovaným vnějším povrchem a pro systém, typ B

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Structured-wall piping systems of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 3: Specifications for pipes and fittings with smooth internal and profiled external surface and the system, Type B
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN EN 13476-3 (64 6444) z července 2019, která tento dokument zcela nahradí od 2021-04-30.
Třídicí znak:646444
Schválena:24.7.2009
Vydána:1.8.2009
Účinnost od:1.9.2009
Platnost bude ukončena:30.4.2021
Počet stran:44
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:763 kB
Opravy:*1 10.09 (viz seznam oprav)
Změny:*Z1 7.19 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.10.2009
Věstník:10/2009
Účinnost od:1.11.2009
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:96 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.7.2019
Věstník:7/2019
Účinnost od:1.8.2019
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:129 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama