Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:44 13 Tuhá paliva. Metody zkoušení


bylo nalezeno 80 norem


ČSN ISO 11726
Tuhá paliva - Směrnice pro validaci alternativních analytických metod
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:441303
Účinnost od:1.1.2008
Platnost ukončena:1.3.2020

ČSN ISO 11726
Tuhá paliva - Směrnice pro validaci alternativních analytických metod
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:441303
Účinnost od:1.3.2020
Platnost ukončena:1.5.2021

ČSN ISO 18283
Uhlí a koks - Ruční vzorkování
Třídicí znak:441305
Účinnost od:1.1.2014

ČSN 44 1307
Uhlí a koks - Postup přípravy sesypových vzorků
Třídicí znak:441307
Účinnost od:1.2.2006

ČSN 44 1309
Tuhá paliva - Odběr, úprava vzorků a mechanické zkoušky briket
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:441309
Účinnost od:1.8.2006
Platnost ukončena:1.12.2019

ČSN ISO 11724
Tuhá paliva - Stanovení celkového fluoru v uhlí, koksu a v popílku
Třídicí znak:441311
Účinnost od:1.12.2020

ČSN ISO 13909-1
Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 1: Obecný úvod
Třídicí znak:441314
Účinnost od:1.7.2018
Opravy:*1 3.19

ČSN ISO 13909-2
Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 2: Uhlí - Vzorkování z proudu
Třídicí znak:441314
Účinnost od:1.10.2017

ČSN ISO 13909-3
Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 3: Uhlí - Vzorkování ze stacionárních celků
Třídicí znak:441314
Účinnost od:1.6.2018

ČSN ISO 13909-3
Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 3: Uhlí - Vzorkování ze stacionárních celků
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:441314
Účinnost od:1.2.2006
Platnost ukončena:1.6.2018

ČSN ISO 13909-4
Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 4: Uhlí - Úprava vzorků
Třídicí znak:441314
Účinnost od:1.10.2017

ČSN ISO 13909-4
Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 4: Uhlí - Úprava vzorků
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:441314
Účinnost od:1.2.2005
Platnost ukončena:1.10.2017

ČSN ISO 13909-5
Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 5: Koks - Vzorkování z proudu
Třídicí znak:441314
Účinnost od:1.10.2019

ČSN ISO 13909-5
Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 5: Koks - Vzorkování z proudu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:441314
Účinnost od:1.2.2005
Platnost ukončena:1.10.2019

ČSN ISO 13909-6
Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 6: Koks - Úprava vzorků
Třídicí znak:441314
Účinnost od:1.10.2019

ČSN ISO 13909-6
Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 6: Koks - Úprava vzorků
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:441314
Účinnost od:1.2.2006
Platnost ukončena:1.10.2019

ČSN ISO 13909-7
Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 7: Metody pro stanovení preciznosti odběru, úpravy vzorků a zkoušení
Třídicí znak:441314
Účinnost od:1.11.2018

ČSN ISO 13909-7
Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 7: Metody pro stanovení shodnosti odběru, úpravy vzorků a zkoušení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:441314
Účinnost od:1.2.2007
Platnost ukončena:1.11.2018

ČSN ISO 13909-8
Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 8: Metody zkoušení systematické chyby
Třídicí znak:441314
Účinnost od:1.5.2019

ČSN ISO 13909-8
Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 8: Metody zkoušení systematické chyby
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:441314
Účinnost od:1.2.2007
Platnost ukončena:1.5.2019

ČSN 44 1315
Tuhá paliva - Skladování
Třídicí znak:441315
Účinnost od:1.2.2007

ČSN 44 1315
Skladování tuhých paliv
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:441315
Účinnost od:1.6.1990
Platnost ukončena:1.2.2007
Změny:a 8.90

ČSN ISO 12900
Černá uhlí - Stanovení abrazivity
Třídicí znak:441316
Účinnost od:1.6.2021

ČSN ISO 12900
Černá uhlí - Stanovení abrazivity
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:441316
Účinnost od:1.10.2016
Platnost ukončena:1.6.2021

ČSN ISO 18806
Tuhá paliva - Stanovení obsahu chloru
Třídicí znak:441318
Účinnost od:1.12.2020

ČSN ISO 1213-2
Tuhá paliva - Terminologie - Část 2: Termíny vztahující se ke vzorkování, zkoušení a analýze
Třídicí znak:441319
Účinnost od:1.4.2020

ČSN 44 1324
Tuhá paliva - Stanovení sypné hmotnosti uhlí pro zvláštní provozní účely
Třídicí znak:441324
Účinnost od:1.1.2009

ČSN ISO 5072
Hnědá uhlí a lignity - Stanovení skutečné relativní hustoty a zdánlivé relativní hustoty
Třídicí znak:441325
Účinnost od:1.2.2015

ČSN ISO 23499
Uhlí - Stanovení sypné hmotnosti pro použití při plnění koksárenských pecí
Třídicí znak:441326
Účinnost od:1.9.2015

ČSN ISO 23499
Uhlí - Stanovení sypné hmotnosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:441326
Účinnost od:1.10.2012
Platnost ukončena:1.9.2015

ČSN ISO 556
Koks (rozměr nad 20 mm) -- Stanovení mechanické pevnosti
Třídicí znak:441329
Účinnost od:1.6.2022

ČSN ISO 602
Uhlí - Stanovení obsahu popelovin
Třídicí znak:441330
Účinnost od:1.5.2019

ČSN ISO 602
Uhlí - Stanovení obsahu popelovin
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:441330
Účinnost od:1.10.2010
Platnost ukončena:1.5.2019

ČSN ISO 5074
Černá uhlí - Stanovení indexu melitelnosti Hardgrove
Třídicí znak:441338
Účinnost od:1.10.2016

ČSN ISO 1953
Černá uhlí - Třídicí zkouška proséváním
Třídicí znak:441339
Účinnost od:1.10.2016

ČSN 44 1341
Tuhá paliva - Plavicí zkouška uhlí
Třídicí znak:441341
Účinnost od:1.12.2013

ČSN ISO 10329
Uhlí - Stanovení plastických vlastností - Metoda s Gieselerovým plastometrem s konstantním točivým momentem
Třídicí znak:441343
Účinnost od:1.12.2021

ČSN ISO 10329
Uhlí - Stanovení plastických vlastností - Metoda s Gieselerovým plastometrem s konstantním točivým momentem
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:441343
Účinnost od:1.10.2010
Platnost ukončena:1.12.2021

ČSN ISO 7404-1
Metody petrografické analýzy uhlí - Část 1: Slovník
Třídicí znak:441345
Účinnost od:1.12.2016

ČSN ISO 7404-2
Metody petrografické analýzy uhlí - Část 2: Metody přípravy vzorků uhlí
Třídicí znak:441345
Účinnost od:1.6.2010

ČSN ISO 7404-3
Metody petrografické analýzy uhlí - Část 3: Metoda stanovení složení macerálových skupin
Třídicí znak:441345
Účinnost od:1.6.2010

ČSN ISO 7404-5
Metody petrografické analýzy uhlí - Část 5: Metoda mikroskopického stanovení odraznosti vitrinitu
Třídicí znak:441345
Účinnost od:1.6.2010

ČSN ISO 5073
Hnědá uhlí a lignity - Stanovení huminových kyselin
Třídicí znak:441347
Účinnost od:1.9.2015

ČSN ISO 5071-1
Hnědá uhlí a lignity - Stanovení prchavé hořlaviny v analytickém vzorku - Část 1: Metoda dvou pícek
Třídicí znak:441351
Účinnost od:1.2.2015

ČSN ISO 1928
Uhlí a koks - Stanovení spalného tepla
Třídicí znak:441352
Účinnost od:1.9.2021

ČSN ISO 1928
Tuhá paliva - Stanovení spalného tepla kalorimetrickou metodou v tlakové nádobě a výpočet výhřevnosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:441352
Účinnost od:1.7.1999
Platnost ukončena:1.11.2010

ČSN ISO 1928
Tuhá paliva - Stanovení spalného tepla kalorimetrickou metodou v tlakové nádobě a výpočet výhřevnosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:441352
Účinnost od:1.11.2010
Platnost ukončena:1.9.2021

ČSN ISO 29541
Tuhá paliva - Stanovení obsahu veškerého uhlíku, vodíku a dusíku - Instrumentální metoda
Třídicí znak:441356
Účinnost od:1.10.2012

ČSN P ISO/TS 12902
Tuhá paliva - Stanovení veškerého uhlíku, vodíku a dusíku - Instrumentální metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:441356
Účinnost od:1.1.2008
Platnost ukončena:1.10.2012

ČSN ISO 925
Tuhá paliva - Stanovení obsahu uhlíku z uhličitanů - Gravimetrická metoda
Třídicí znak:441357
Účinnost od:1.9.2021

ČSN 44 1358
Tuhá paliva - Stanovení složení popela
Třídicí znak:441358
Účinnost od:1.2.2005

ČSN ISO 540
Uhlí a koks - Stanovení tavitelnosti popela
Třídicí znak:441359
Účinnost od:1.9.2009

ČSN ISO 11722
Tuhá paliva - Černá uhlí - Stanovení vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor sušením v dusíkové atmosféře
Třídicí znak:441360
Účinnost od:1.2.2015

ČSN ISO 587
Uhlí a koks - Stanovení chloru s použitím Eschkovy směsi
Třídicí znak:441361
Účinnost od:1.6.2022

ČSN ISO 562
Černá uhlí a koks - Stanovení prchavé hořlaviny
Třídicí znak:441366
Účinnost od:1.11.2011

ČSN ISO 647
Hnědá uhlí a lignity - Stanovení výtěžku dehtu, vody, plynu a koksového zbytku při nízkoteplotní destilaci
Třídicí znak:441371
Účinnost od:1.5.2019

ČSN ISO 501
Uhlí - Stanovení indexu puchnutí v kelímku
Třídicí znak:441373
Účinnost od:1.12.2013

ČSN ISO 501
Uhlí - Stanovení indexu puchnutí v kelímku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:441373
Účinnost od:1.10.2010
Platnost ukončena:1.12.2013

ČSN ISO 349
Černá uhlí - Dilatometrická zkouška podle Audibert-Arnu
Třídicí znak:441374
Účinnost od:1.12.2021

ČSN 44 1375
Tuhá paliva - Zrychlené stanovení obsahu veškeré vody
Třídicí znak:441375
Účinnost od:1.9.2009

ČSN 44 1376
Hnědá uhlí a lignity - Stanovení maximální nasákavosti
Třídicí znak:441376
Účinnost od:1.1.2008

ČSN ISO 1171
Tuhá paliva - Stanovení popela
Třídicí znak:441378
Účinnost od:1.11.2011

ČSN 44 1379
Uhlí a koks - Stanovení veškeré síry metodou Eschka
Třídicí znak:441379
Účinnost od:1.9.2021

ČSN 44 1379
Tuhá paliva - Stanovení veškeré síry metodou Eschka
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:441379
Účinnost od:1.9.2015
Platnost ukončena:1.9.2021

ČSN ISO 17246
Uhlí - Primární analýza
Třídicí znak:441380
Účinnost od:1.11.2011

ČSN ISO 17247
Uhlí a koks -- Úplná analýza
Třídicí znak:441381
Účinnost od:1.6.2022

ČSN ISO 17247
Uhlí - Úplná analýza
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:441381
Účinnost od:1.10.2012
Platnost ukončena:1.10.2016

ČSN ISO 17247
Uhlí - Úplná analýza
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:441381
Účinnost od:1.10.2016
Platnost ukončena:1.6.2022

ČSN ISO 579
Koks - Stanovení veškeré vody
Třídicí znak:441382
Účinnost od:1.9.2015

ČSN ISO 18894
Koks - Stanovení indexu reaktivity koksu (CRI) a pevnosti koksu po reakci (CSR)
Třídicí znak:441383
Účinnost od:1.8.2020

ČSN ISO 18894
Koks - Stanovení indexu reaktivity koksu (CRI) a pevnosti koksu po reakci (CSR)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:441383
Účinnost od:1.2.2015
Platnost ukončena:1.8.2020

ČSN ISO 687
Tuhá paliva - Koks - Stanovení vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor
Třídicí znak:441384
Účinnost od:1.11.2011

ČSN ISO 687
Tuhá paliva - Koks - Stanovení vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:441384
Účinnost od:1.8.2008
Platnost ukončena:1.11.2011

ČSN ISO 23380
Volba metod pro stanovení stopových prvků v uhlí
Třídicí znak:441385
Účinnost od:1.9.2015

ČSN ISO 23380
Volba metod pro stanovení stopových prvků v uhlí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:441385
Účinnost od:1.10.2012
Platnost ukončena:1.9.2015

ČSN ISO 15239
Tuhá paliva - Hodnocení měřicích vlastností on-line analyzátorů
Třídicí znak:441386
Účinnost od:1.1.2009

ČSN ISO 975
Hnědá uhlí a lignity - Stanovení výtěžku extraktu rozpustného v benzenu - Poloautomatická metoda
Třídicí znak:441394
Účinnost od:1.9.2015

ČSN ISO 19579
Tuhá paliva - Stanovení síry metodou infračervené spektrometrie
Třídicí znak:441395
Účinnost od:1.1.2009

ČSN ISO 13605
Tuhá paliva - Majoritní a minoritní prvky v popelu z černého uhlí a koksu - Vlnově disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie
Třídicí znak:441396
Účinnost od:1.12.2020

ČSN P ISO/TS 13605
Tuhá paliva - Majoritní a minoritní prvky v popelu z černého uhlí a koksu - Vlnově disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:441396
Účinnost od:1.12.2013
Platnost ukončena:1.12.2020

 
 
Reklama