Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 13909-6
Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 6: Koks - Úprava vzorků

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Hard coal and coke - Mechanical sampling - Part 6: Coke - Preparation of test samples
Třídicí znak:441314
Schválena:13.12.2005
Vydána:1.1.2006
Účinnost od:1.2.2006
Platnost ukončena:1.10.2019
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Zapracované dokumenty:ISO 13909-6:2001
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1146 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama