Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 19579
Tuhá paliva - Stanovení síry metodou infračervené spektrometrie

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Solid mineral fuels - Determination of sulfur by IR spectrometry
Třídicí znak:441395
Schválena:12.11.2008
Vydána:1.12.2008
Účinnost od:1.1.2009
Počet stran:8
Orientační cena:126 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:159 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama