Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 13909-8
Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 8: Metody zkoušení systematické chyby

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Hard coal and coke - Mechanical sampling - Part 8: Methods of testing for bias
Třídicí znak:441314
Schválena:4.12.2006
Vydána:1.1.2007
Účinnost od:1.2.2007
Platnost ukončena:1.5.2019
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Zapracované dokumenty:ISO 13909-8:2001
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:886 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama