Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

ČSN P ISO/TS 12902
Tuhá paliva - Stanovení veškerého uhlíku, vodíku a dusíku - Instrumentální metody

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Solid mineral fuels - Determination of total carbon, hydrogen and nitrogen - Instrumental methods
Třídicí znak:441356
Schválena:26.11.2007
Vydána:1.12.2007
Účinnost od:1.1.2008
Platnost ukončena:1.10.2012
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Zapracované dokumenty:ISO/TS 12902:2001
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:188 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama