Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 18894
Koks - Stanovení indexu reaktivity koksu (CRI) a pevnosti koksu po reakci (CSR)

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Coke - Determination of coke reactivity index (CRI) and coke strength after reaction (CSR)
Třídicí znak:441383
Schválena:5.12.2014
Vydána:1.1.2015
Účinnost od:1.2.2015
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:300 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama