Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 7404-2
Metody petrografické analýzy uhlí - Část 2: Metody přípravy vzorků uhlí

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Methods for the petrographic analysis of coals - Part 2: Method of preparing coal samples
Třídicí znak:441345
Schválena:8.4.2010
Vydána:1.5.2010
Účinnost od:1.6.2010
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:923 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama