Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

ČSN ISO 13909-7
Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 7: Metody pro stanovení shodnosti odběru, úpravy vzorků a zkoušení

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Hard coal and coke - Mechanical sampling - Part 7: Methods for determining the precision of sampling, sample preparation and testing
Třídicí znak:441314
Schválena:14.12.2006
Vydána:1.1.2007
Účinnost od:1.2.2007
Platnost ukončena:1.11.2018
Počet stran:40
Orientační cena:405 Kč
Zapracované dokumenty:ISO 13909-7:2001
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1369 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama