Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 29541
Tuhá paliva - Stanovení obsahu veškerého uhlíku, vodíku a dusíku - Instrumentální metoda

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Solid mineral fuels - Determination of total carbon, hydrogen and nitrogen content - Instrumental method
Třídicí znak:441356
Schválena:16.8.2012
Vydána:1.9.2012
Účinnost od:1.10.2012
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:241 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama