Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

ČSN ISO 1928
Tuhá paliva - Stanovení spalného tepla kalorimetrickou metodou v tlakové nádobě a výpočet výhřevnosti

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Solid mineral fuels - Determination of gross calorific value by the bomb calorimetric method, and calculation of net calorific value
Třídicí znak:441352
Schválena:3.5.1999
Vydána:1.6.1999
Účinnost od:1.7.1999
Platnost ukončena:1.11.2010
Počet stran:48
Orientační cena:405 Kč
Zapracované dokumenty:ISO 1928:1995
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:483 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama