Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 11726
Tuhá paliva - Směrnice pro validaci alternativních analytických metod

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Solid mineral fuels - Guidelines for the validation of alternative methods of analysis
Třídicí znak:441303
Schválena:9.1.2020
Vydána:1.2.2020
Účinnost od:1.3.2020
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:486 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama