Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 44 1379
Tuhá paliva - Stanovení veškeré síly metodou Eschka

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Solid mineral fuels - Determination of total sulfur by the Eschka method
Třídicí znak:441379
Schválena:29.6.2015
Vydána:1.8.2015
Účinnost od:1.9.2015
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:299 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama