Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

ČSN ISO 11722
Tuhá paliva - Černá uhlí - Stanovení vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor sušením v dusíkové atmosféře

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Solid mineral fuels - Hard coal - Determination of moisture in the general analysis test sample by drying in nitrogen
Třídicí znak:441360
Schválena:5.12.2014
Vydána:1.1.2015
Účinnost od:1.2.2015
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:181 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama