Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

ČSN ISO 13909-7
Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 7: Metody pro stanovení preciznosti odběru, úpravy vzorků a zkoušení

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Hard coal and coke - Mechanical sampling - Part 7: Methods for determining the precision of sampling, sample preparation and testing
Třídicí znak:441314
Schválena:12.9.2018
Vydána:1.10.2018
Účinnost od:1.11.2018
Způsob převzetí:převzetím originálu
Počet stran:52
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2257 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama