Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

ČSN ISO 687
Tuhá paliva - Koks - Stanovení vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Solid mineral fuels - Coke - Determination of moisture in the general analysis test sample
Třídicí znak:441384
Schválena:26.5.2008
Vydána:1.7.2008
Účinnost od:1.8.2008
Platnost ukončena:1.11.2011
Počet stran:8
Orientační cena:126 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:149 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama