Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 562
Černá uhlí a koks - Stanovení prchavé hořlaviny

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Hard coal and coke - Determination of volatile matter
Třídicí znak:441366
Schválena:19.9.2011
Vydána:1.10.2011
Účinnost od:1.11.2011
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:191 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama