Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

ČSN ISO 13605
Tuhá paliva - Majoritní a minoritní prvky v popelu z černého uhlí a koksu - Vlnově disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Solid mineral fuels - Major and minor elements in coal ash and coke ash - Wavelength dispersive x-ray fluorescence spectrometric method
Třídicí znak:441396
Schválena:1.10.2020
Vydána:1.11.2020
Účinnost od:1.12.2020
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:281 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama