Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:37 ELEKTROTECHNIKA - ENERGETIKA


bylo nalezeno 25 norem

ČSN EN 50104 ed. 4
Elektrická zařízení pro detekci a měření kyslíku - Požadavky na provedení a metody zkoušek
Třídicí znak:378330
Účinnost od:1.7.2020

ČSN EN 50676
Elektrická zařízení používaná pro detekci a měření koncentrace chladicích plynů - Funkční požadavky a zkušební metody
Třídicí znak:378340
Účinnost od:1.11.2020

ČSN EN 50270 ed. 3
Elektromagnetická kompatibilita - Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů nebo kyslíku
Třídicí znak:378360
Účinnost od:1.10.2015
Opravy:*1 12.16

ČSN EN 50194-1
Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách - Část 1: Zkušební metody a funkční požadavky
Třídicí znak:378370
Účinnost od:1.7.2009

ČSN EN 50194-2 ed. 2
Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách - Část 2: Elektrická zařízení pro trvalý provoz v pevných instalacích v rekreačních vozidlech a podobných prostorech - Dodatečné zkušební metody a funkční požadavky
Třídicí znak:378370
Účinnost od:1.2.2020

ČSN EN 50194-2
Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách - Část 2: Elektrická zařízení pro trvalý provoz v pevných instalacích v rekreačních vozidlech a podobných prostorech - Dodatečné zkušební metody a funkční požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:378370
Účinnost od:1.3.2007
Platnost ukončena:18.3.2022
Změny:*A1 1.17, *Z1 1.20

ČSN EN 50244 ed. 2
Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách - Návod pro výběr, instalaci, použití a údržbu
Třídicí znak:378371
Účinnost od:1.1.2017

ČSN EN 50291-1 ed. 2
Detektory plynů - Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorách - Část 1: Metody zkoušek a funkční požadavky
Třídicí znak:378372
Účinnost od:1.10.2018
Opravy:*1 7.21

ČSN EN 50291-1
Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorech - Část 1: Metody zkoušek a funkční požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:378372
Účinnost od:1.1.2011
Platnost ukončena:26.2.2021
Změny:*A1 3.13, *Z1 9.18

ČSN EN 50291-2 ed. 2
Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorách - Část 2: Elektrická zařízení pro trvalý provoz v pevných instalacích na rekreačních vozidlech a podobných prostorách, včetně rekreačních plavidel - Dodatečné metody zkoušek a funkční požadavky
Třídicí znak:378372
Účinnost od:1.4.2020

ČSN EN 50291-2
Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorech - Část 2: Elektrická zařízení pro pevné instalace v rekreačních vozidlech a podobných prostorech, včetně rekreačních plavidel - Dodatečné metody zkoušek a funkční požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:378372
Účinnost od:1.2.2011
Platnost ukončena:26.4.2022
Změny:*Z1 3.20

ČSN EN 50292 ed. 2
Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných budovách, karavanech a na lodích - Návod pro výběr, instalaci, použití a údržbu
Třídicí znak:378373
Účinnost od:1.7.2014

ČSN EN 50271 ed. 3
Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů nebo kyslíku - Požadavky a zkoušky pro zařízení používající software a/nebo digitální technologie
Třídicí znak:378380
Účinnost od:1.12.2018

ČSN EN 50402 ed. 2
Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých a toxických plynů nebo par nebo kyslíku - Požadavky na funkční bezpečnost systémů detekce plynů
Třídicí znak:378381
Účinnost od:1.1.2018

ČSN EN 50379-1 ed. 2
Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení - Část 1: Obecné požadavky a metody zkoušek
Třídicí znak:378390
Účinnost od:1.2.2013

ČSN EN 50379-1
Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky a metody zkoušek
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:378390
Účinnost od:1.4.2005
Platnost ukončena:19.3.2015
Změny:*Z1 1.13

ČSN EN 50379-2 ed. 2
Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení - Část 2: Funkční požadavky na zařízení určená pro úřední kontroly a hodnocení
Třídicí znak:378390
Účinnost od:1.2.2013

ČSN EN 50379-2
Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení - Část 2: Funkční požadavky na zařízení určená pro úřední kontroly a hodnocení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:378390
Účinnost od:1.3.2005
Platnost ukončena:19.3.2015
Změny:*Z1 1.13

ČSN EN 50379-3 ed. 2
Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení - Část 3: Funkční požadavky na zařízení určená pro neúřední servisní použití pro plynová topná zařízení
Třídicí znak:378390
Účinnost od:1.2.2013

ČSN EN 50379-3
Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení - Část 3: Funkční požadavky na zařízení určená pro neúřední servisní použití pro plynová topná zařízení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:378390
Účinnost od:1.4.2005
Platnost ukončena:19.3.2015
Změny:*Z1 1.13

ČSN EN 50543
Elektronická přenosná a přemístitelná zařízení pro detekci a měření oxidu uhličitého a/nebo oxidu uhelnatého ve vzduchu ve vnitřních prostorách - Požadavky a zkušební metody
Třídicí znak:378391
Účinnost od:1.12.2011

ČSN CLC/TS 50612
Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů spalinových plynů - Použití při uvádění do provozu, servisu a údržbě plynem ohřívaných bojlerů
Třídicí znak:378393
Účinnost od:1.11.2016

ČSN CLC/TS 50612
Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů spalinových plynů - Použití při uvádění do provozu, servisu a údržbě plynem ohřívaných bojlerů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:378393
Účinnost od:1.11.2014
Platnost ukončena:1.11.2016

TNI CEN/TR 16829+AC
Ochrana a prevence proti požáru a výbuchu pro korečkové elevátory
Třídicí znak:378394
Účinnost od:1.1.2020

TNI CEN/TR 16829
Ochrana a prevence proti požáru a výbuchu pro korečkové elevátory
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:378394
Účinnost od:1.7.2018
Platnost ukončena:1.1.2020

 
 
Reklama