Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 50271 ed. 3
Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů nebo kyslíku - Požadavky a zkoušky pro zařízení používající software a/nebo digitální technologie

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Electrical apparatus for detection and measurement of combustible gases, toxic gases or oxygen - Requirements and tests for apparatus using software and/or digital technologies
Poznámka:S účinností od 2021-06-15 se nahrazuje ČSN EN 50271 ed. 2 (37 8380) z dubna 2011, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:378380
Schválena:3.10.2018
Vydána:1.11.2018
Účinnost od:1.12.2018
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:384 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama