Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 50194-2
Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách - Část 2: Elektrická zařízení pro trvalý provoz v pevných instalacích v rekreačních vozidlech a podobných prostorech - Dodatečné zkušební metody a funkční požadavky

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Electrical apparatus for the detection of combustible gases in domestic premises - Part 2: Electrical apparatus for continuous operation in a fixed installation in recreational vehicles and similar premises - Additional test methods and performance requirements
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN EN 50194-2 ed. 2 (37 8370) z ledna 2020, která tuto normu zcela nahradí od 2022-03-18.
Třídicí znak:378370
Schválena:10.1.2007
Vydána:1.2.2007
Účinnost od:1.3.2007
Platnost bude ukončena:18.3.2022
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:EN 50194-2:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:246 kB
Změny:*A1 1.17, *Z1 1.20 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: A1
Typ:tisková změna
Vydána:1.1.2017
Věstník:1/2017
Účinnost od:1.2.2017
Počet stran:12
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:221 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.1.2020
Věstník:1/2020
Účinnost od:1.2.2020
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:141 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama