Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 50270 ed. 3
Elektromagnetická kompatibilita - Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů nebo kyslíku

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Electromagnetic compatibility - Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases, toxic gases or oxygen
Poznámka:S účinnosti od 2017-10-20 se nahrazuje ČSN EN 50270 ed. 2 (37 8360) z května 2007, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:378360
Schválena:6.8.2015
Vydána:1.9.2015
Účinnost od:1.10.2015
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:329 kB
Opravy:*1 12.16 (viz seznam oprav)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.12.2016
Věstník:12/2016
Účinnost od:1.1.2017
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:149 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama