Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 50291-2
Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorech - Část 2: Elektrická zařízení pro pevné instalace v rekreačních vozidlech a podobných prostorech, včetně rekreačních plavidel - Dodatečné metody zkoušek a funkční požadavky

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Electrical apparatus for detection of carbon monoxide in domestic premises - Part 2: Electrical apparatus for continuous operation in fixed installation in recreational vehicles and similar premises including recreational craft - Additional test methods and performance requirements
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN EN 50291-2 ed. 2 (37 8372) z března 2020, která tuto normu zcela nahradí od 2022-04-26.
Třídicí znak:378372
Schválena:26.11.2010
Vydána:1.1.2011
Účinnost od:1.2.2011
Platnost bude ukončena:26.4.2022
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:205 kB
Změny:*Z1 3.20 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.3.2020
Věstník:3/2020
Účinnost od:1.4.2020
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:141 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama