Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 50292 ed. 2
Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných budovách, karavanech a na lodích - Návod pro výběr, instalaci, použití a údržbu

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Electrical apparatus for detection of carbon monoxide in domestic premises - Guide on the selection, installation, use and maintenance
Poznámka:S účinností od 2016-07-15 se nahrazuje ČSN EN 50292 (37 8373) z dubna 2002, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:378373
Schválena:11.4.2014
Vydána:1.6.2014
Účinnost od:1.7.2014
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:369 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama