Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN CLC/TS 50612
Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů spalinových plynů - Použití při uvádění do provozu, servisu a údržbě plynem ohřívaných bojlerů

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Portable electrical apparatus for the measurement of combustion flue gas parameters - Guide to their use in the process of commissioning, servicing and maintaining gas fired central heating boilers
Třídicí znak:378393
Schválena:29.8.2014
Vydána:1.10.2014
Účinnost od:1.11.2014
Platnost ukončena:1.11.2016
Způsob převzetí:převzetím originálu
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:920 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama