Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 50194-2 ed. 2
Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách - Část 2: Elektrická zařízení pro trvalý provoz v pevných instalacích v rekreačních vozidlech a podobných prostorech - Dodatečné zkušební metody a funkční požadavky

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Electrical apparatus for detection of combustible gases in domestic premises - Part 2: Electrical apparatus for continuous operation in a fixed installation in recreational vehicles and similar premises - Additional test methods and performance requirements
Poznámka:S účinností od 2022-03-18 se nahrazuje ČSN EN 50194-2 (37 8370) z února 2007, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:378370
Schválena:18.11.2019
Vydána:1.1.2020
Účinnost od:1.2.2020
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:300 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama