Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 50402 ed. 2
Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých a toxických plynů nebo par nebo kyslíku - Požadavky na funkční bezpečnost systémů detekce plynů

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible or toxic gases or vapour or of oxygen - Requirements on the functional safety of gas detection systems
Poznámka:S účinnosti od 2020-02-04 se nahrazuje ČSN EN 50402 (37 8381) z června 2006, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou
Třídicí znak:378381
Schválena:31.10.2017
Vydána:1.12.2017
Účinnost od:1.1.2018
Počet stran:88
Orientační cena:588 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1083 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama