Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 50244 ed. 2
Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách - Návod pro výběr, instalaci, použití a údržbu

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Electrical apparatus for the detection of combustible gases in domestic premises - Guide on the selection, installation, use and maintenance
Poznámka:S účinnosti od 2019-03-14 se nahrazuje ČSN EN 50244 (37 8371) z prosince 2000, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:378371
Schválena:7.11.2016
Vydána:1.12.2016
Účinnost od:1.1.2017
Způsob převzetí:převzetím originálu
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1576 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama