Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

TNI CEN/TR 16829
Ochrana a prevence proti požáru a výbuchu pro korečkové elevátory

NORMA JE ZRUŠENA
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Fire and explosion prevention and protection for bucket elevators
Třídicí znak:378394
Schválena:2.5.2018
Vydána:1.6.2018
Účinnost od:1.7.2018
Platnost ukončena:1.1.2020
Počet stran:52
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:600 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama