Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 50291-1 ed. 2
Detektory plynů - Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorách - Část 1: Metody zkoušek a funkční požadavky

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Gas detectors - Electrical apparatus for detection of carbon monoxide in domestic premises - Part 1: Test methods and performance requirements
Poznámka:S účinnosti od 2021-02-26 se nahrazuje ČSN EN 50291-1 (37 8372) z prosince 2010, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:378372
Schválena:31.7.2018
Vydána:1.9.2018
Účinnost od:1.10.2018
Počet stran:40
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:561 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama