Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 50291-2 ed. 2
Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorách - Část 2: Elektrická zařízení pro trvalý provoz v pevných instalacích na rekreačních vozidlech a podobných prostorách, včetně rekreačních plavidel - Dodatečné metody zkoušek a funkční požadavky

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Electrical apparatus for the detection of carbon monoxide in domestic premises - Part 2: Electrical apparatus for continuous operation in a fixed installation in recreational vehicles and similar premises including recreational craft - Additional test methods and performance requirements
Poznámka:S účinností od 2022-04-26 se nahrazuje ČSN EN 50291-2 (37 8372) z ledna 2011, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:378372
Schválena:11.2.2020
Vydána:1.3.2020
Účinnost od:1.4.2020
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:348 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama