Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 50194-1
Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách - Část 1: Zkušební metody a funkční požadavky

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Electrical apparatus for detection of combustible gases in domestic premises - Part 1: Test methods and performance requirements
Poznámka:S účinností od 2011-09-01 se nahrazuje ČSN EN 50194 (37 8370) z prosince 2000, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:378370
Schválena:15.5.2009
Vydána:1.6.2009
Účinnost od:1.7.2009
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:231 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama