Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 50291-1
Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorech - Část 1: Metody zkoušek a funkční požadavky

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Electrical apparatus for detection of carbon monoxide in domestic premises - Part 1: Test methods and performance requirements
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN EN 50291-1 ed. 2 (37 8372) ze září 2018, která tuto normu zcela nahradí od 2021-02-26. S účinností od 2013-04-15 se nahrazuje ČSN EN 50291 (37 8372) z června 2002, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:378372
Schválena:22.11.2010
Vydána:1.12.2010
Účinnost od:1.1.2011
Platnost bude ukončena:26.2.2021
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:227 kB
Změny:*A1 3.13, *Z1 9.18 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: A1
Typ:tisková změna
Vydána:1.3.2013
Věstník:3/2013
Účinnost od:1.4.2013
Počet stran:8
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:159 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.9.2018
Věstník:9/2018
Účinnost od:1.10.2018
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:140 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama