Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 50104 ed. 4
Elektrická zařízení pro detekci a měření kyslíku - Požadavky na provedení a metody zkoušek

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Electrical apparatus for the detection and measurement of oxygen - Performance requirements and test methods
Poznámka:S účinností od 2022-08-26 se nahrazuje ČSN EN 50104 ed. 3 (37 8330) z dubna 2011, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:378330
Schválena:6.5.2020
Vydána:1.6.2020
Účinnost od:1.7.2020
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:575 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama