Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

ČSN EN 50379-1 ed. 2
Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení - Část 1: Obecné požadavky a metody zkoušek

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Specification for portable electrical apparatus designed to measure combustion flue gas parameters of heating appliances - Part 1: General requirements and test methods
Poznámka:S účinnosti od 2015-03-19 se nahrazuje ČSN EN 50379-1 (37 8390) z března 2005, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:378390
Schválena:5.12.2012
Vydána:1.1.2013
Účinnost od:1.2.2013
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:372 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama