Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Co je BIM?

BIM je způsob práce, resp. pracovní postupy a pracovní vztahy, kdy veškeré subjekty podílející se na životním cyklu stavebního díla, používají pro svou činnost i pro komunikaci s ostatními subjekty stejnou BIM databázi.

BIM (Building Information Modeling) je databáze, jež obsahuje informace o stavebním díle, resp. o jeho celém životním cyklu, od studie k demolici. Tato databáze je unikátní, jedinečná a aktuální. Obrazem této databáze jsou mimo jiné 3D model a 2D výkresy. Pakliže je databáze změněna změnou ve výkrese, 3D model se automaticky aktualizuje a naopak.


"Standardní" projektování stojí na sdílení "standardních" dokumentů", například výkresová dokumentace či technické zprávy. Z podstaty věci to znamená, že musí komunikovat každý s každým a že zcela jistě se ne vždy pracuje s aktuálními informacemi. BIM projektování je práce s jednou společnou databází informací. "Vytáhnu si to své, zpracuji to a vrátím do databáze". Každý má vždy k dispozici aktuální data.

Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR s.r.o. (CEGRA)
logo Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR s.r.o. (CEGRA)

Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR (CEGRA) si od roku 1995 vybudovala pozici zásadního dodavatele počítačových technologií pro stavební průmysl v České republice. Cegra je průkopníkem BIM projektování, jejím stěžejním produktem je ArchiCAD, systém ...

 
 
Reklama