Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Pozvánka na tiskovou konferenci k novele zákona 406/2000 o hospodaření s energií

Během jeho projednávání v Poslanecké sněmovně sledovali poslanci fotbal, pak jej vetoval prezident. Místo opakovaného projednání poslanci poslouchali exhejtmana Ratha. Zákon, který se dotýká témař všech občanů a jeho novela je jako implementace evropské směrnice pod sankcemi. Novela měla platit od 1.1.2013. Odpovídat na otázky jak to bude s novelou zákona dál budou zástupci MPO ČR, Státní energetické inspekce a další.

Tisková konference Aktuální stav novely zákona 406/2000 Sb. o hospodaření s energiemi se koná 19.9.2012 od 10.30 hod. jako součást doprovodného programu veletrhu For Arch v Praze.
Místo konání: PVA EXPO PRAHA, vstupní hala I, konferenční sál 2, vstup zdarma.

Na otázky zúčastněných budou odpovídat:
  • Ing. Pavel Jirásek, Ministerstvo průmyslu a obchodu
  • Ing. Miroslav Mareš, předseda Asociace energetických auditorů
  • Mgr. Jan Teicher, Státní energetická inspekce
  • Ing. Mirolav Urban, FSv ČVUT, Ph.D., katedra TZB Stavební fakulta ČVUT Praha
  • Ing. Renata Straková, energetický expert MPO, odborný garant konference Energetická náročnost budov 2013, kterou TZB-info připravuje

Důvod úpravy zákona:
Úprava zákona č. 406/2000 Sb. vyplývá z implementace evropské legislativy. Jedná se o implementaci směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov a dále o dílčí implementaci směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES.

K přípravě novely uvedl v článku Ing. Pavel Jirásek z MPO ČR: „Bez nadsázky lze říci, že zákon byl projednáván a připravován více než 1, 5 roku na jednáních, které lze počítat v řádu 100. Z důvodu jeho velkého dopadu na většinu osob v ČR bylo projednání a příprava zákona zcela otevřena všem zájemcům a navrhovatelům různých úprav. Bez nadsázky lze říci, že obdobný otevřený a důkladný proces přípravy lze považovat za ojedinělý a zcela mimořádný.“

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba řekl při projednávání zákona v poslanecké sněmovně již 12.6.2012:„Vzhledem k tomu, že termín pro implementaci směrnice se nám poměrně nezadržitelně blíží, tak já si dovolím požádat touto cestou o zkrácení lhůty pro projednávání mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin. Děkuji.“

Cesta zákona

1. Hlasování o zákonu v poslanecké sněmovně probíhalo 20.6.2012:

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová: „Takže návrh usnesení bude znít takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 622, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.
Zahajuji hlasování číslo 211. Ptám se, kdo je pro přijetí tohoto návrhu zákona. Proti? V hlasování číslo 211 přítomno 170, pro 93, proti 9. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi, děkuji též panu zpravodaji a končím projednávání bodu číslo 72, sněmovního tisku 622 ve třetím čtení. *** “

2. Hlasování v senátu (na plénu) dne 19. 7. 2012, Senát návrh schválil (usnesení č. 702)

3. Prezident zákon nepodepsal a vrátil zpět sněmovně. (Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 7. 2012)
Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 622/4.
Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 622/5.

Ve stanovisku se mimo jiné uvádí:
  • V souvislosti s těmito požadavky se v zákoně zavádějí povinné energetické štítky jednotlivých budov, povinnost zpracovat a předložit průkazy energetické náročnosti budov a jednotlivých bytů při jejich prodeji, výstavbě či rekonstrukci a dále povinné kontroly kotlů a rozvodů elektrické energie a klimatizačních systémů, a to každých 5 let. Zákon zavádí také energetické audity a posudky, kvůli nimž vzniknou nové funkce energetických specialistů a tím nová administrativní zátěž uživatelů zákona i státu.
  • – k tomu je nutné říci, že např. povinná kontrola kotlů je již v české legislativě zavedena (z vyhlášky 276/2007: Pravidelné kontroly kotlů se provádějí s četností nejméně 1krát za 2 roky pro kotle spalující uhlí a kapalná paliva o výkonu do 200 kW včetně a s četností 1krát za 4 roky pro kotle spalující plyn do výkonu 200 kW včetně.)
  • zvýší též cenu bydlení, ztíží prodej bytů a celkově zatíží trh s nemovitostmi – kupující dnes netuší, kolik v kupované nemovistosti spotřebují energie na vytápění a ohřev vody. Štítek, který lidé znají s domácích spotřebičů je pochopitelný i pro laika.
  • Více v článku Klausovy argumenty pro veto zákona o hospodaření energií jsou chybné.
4. Poslanecká sněmovna

Opakované projednávání sněmovnou bylo zařazeno na pořad 45. schůze 4.-7.9.2012 jako bod 9., ten ovšem nebyl projednán, jelikož se na něj nedostalo.
Aktuální stav 15.9.2012 16:37 hlasování o novele zákona není zařazeno do programu 46. Schůze 18.9.2012.

Srdečně Vás zveme na tiskovou konferenci, kde budeme společně hledat odpovědi na otázky energetického hodnocení budov a stávající a možná nové legislativy.

Co se bude dít s novelou dále? Když novou směrnici neimplementujeme – jak reálná je pokuta od EU a v jaké výši? Jak jsou na tom ostatní státy? Energetické standardy jsou již od sedmdesátých let a od té doby se jen postupně zvyšují, což logicky vyplývá z neustále rostoucích cen energie, proč nyní jsou předmětem pochyb? Je ekonomicky přijatelné požadovat přísnější parametry tepelně technických vlastností budovy – jaký vliv to bude mít na vývoj stavebnictví? Liší se nějak Váš názor pro novou výstavbu a rekonstrukce? Do jaké míry má a může stát regulovat požadavky na novou výstavbu a větší rekonstrukce staveb?

Těšíme se na Vaši účast i Vaše otázky. Redakce TZB-info

Tisková konference se koná 19. 9. 2012 10.30 – 11.30 hod. jako součást doprovodného programu veletrhu For Arch v Praze.
Místo konání: PVA EXPO PRAHA, vstupní hala I, konferenční sál 2, vstup zdarma
Pořadatel: TZB-info
S ohledem na počet míst doporučujeme registraci

 
 
Reklama