Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Ing. Renata Straková

Archiv článků autora:27.12.2023
Ing. Renata Straková, Entech-Group s.r.o.

Další ročník konference navazoval na problematiku hodnocení energetické náročnosti v hodinovém kroku v kontextu ročních zkušeností. Velkým tématem byla evropské směrnice EPBD IV , která v době konání konference byla těsně před konečným schválením.

31.7.2021
Ing. Renata Straková, Entech-Group s.r.o.

Odborný TZB-info doporučuje Je nutné zdůraznit, že eneretický specialista je zodpovědný za jím vydaný dokument – PENB a vždy si musí svoje výstupy umět obhájit a vysvětlit. Podstatná je skutečnost o jaký typ stavby se jedná a jaký typ hlavního zdroje hodnotíme.

18.6.2012
Ing. Renata Straková, Entech-Group

Stavebnictví má velkou šanci získat podporu, daleko větší než je tomu např. u dopravy. Existují velmi úspěšné projekty PPP s participací průmyslu. Pokud se zjistí, že program má nastavené podmínky o které není zájem, přístup ke změnám je z jejich strany je velmi pružný.

23.4.2012
Ing. Renata Straková

V souvislosti s novou normou ČSN 730540 z r.2011 se musely doplňovat a přepracovávat energetické štítky obálky budovy pro potřeby dotačního titulu OPŽP. Změna má výpočtově vliv i na vyhodnocení energetické náročnosti při zpracování PENB. Mají se již projekty rekonstrukcí a novostaveb vyhodnocovat podle nových požadavků?

Recenzovaný Pravidelná kontrola řeší stav kotle a kouřovodu, jeho příslušenství, zabezpečení a regulace. Článek uvádí příklad kontroly tepelné soustavy se staršími atmosférickými plynovými kotli v rodinném domku bez zateplení. Technické detaily z kontroly jsou doplněny i závěrečnou zprávou jako výsledkem kontroly.

30.1.2012
Ing. Renata Straková, Ing. Josef Knob, Entech-Group s.r.o.

Pravidelná kontrola řeší stav kotle a kouřovodu, jeho příslušenství, zabezpečení a regulace. Kromě technického stavu a údržby se kontrolují i dokumentace, provozní předpisy, návody a další dokumenty. Vyčísluje se celková účinnost kotle z výsledku měření, stanovuje se referenční resp. minimální účinnost kotle a navrhují se případná opatření.

18.8.2008
Ing. Renata Straková

Na základě dat poskytnutých Asociací podniků topenářské techniky byl zpracován přehled prodejů zdrojů do 50 kW v ČR pro rok 2006 a 2007.

16.5.2007
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce, Ing. Renata Straková, Entech-Group

Článek přináší shrnutí prvního dne konference Vytápění 2007 v Třeboni. Čtenářům nabízíme informace z průběhu konference včetně informace o příspěvcích a prezentujících se firmách.

1.1.2007
Ing. Renata Straková

Co nás čeká v roce 2007, jaká témata redakce plánuje zpracovat a krátké zamyšlení nad problémy a dotazy se kterými se na nás obrací laická veřejnost. Máte jiné nebo podobné zkušenosti? Co by jste uvítali rozšířit a o jaké informace máte zájem?

20.11.2006
Ing. Renata Straková

Rozhovor s Ing. I. Plockovou je zaměřen na praktické dotazy z řad odborné veřejnosti. Odpovědi a stanoviska však v mnohém mohou být nápomocny i lidem na straně investorů, kterých se nové požadavky zákona bezprostředně týkají.

10.5.2005
Ing. Renata Straková

Na slavnostním večeru konference vytápění v Třeboni byla předána prestižní cena Dr. Jaromíra Cihelky z rukou šéfredaktora časopisu Topenářství instalace Ing. Josefa Hodbodě a předsedy sekce vytápění a odborného garanta konference doc. Ing. Jiřího Bašty, Ph.D. 
 
Reklama