Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Příprava evropských norem pro BIM nabírá na obrátkách

V Paříži tento týden zasedala pracovní skupina CEN pro přípravu evropských norem pro BIM. Bylo to v pořadí druhé setkání odborníků z celé Evropy. První setkání se uskutečnilo v dubnu letošního roku v norském Oslo.

Druhé setkání přípravné skupiny CEN/BT/WG215 (European Committee for Standardization), se uskutečnilo ve dnech 23. a 24. června 2014 v Paříži.

Přípravná skupina má za má za úkol vypracovat plán pro vznik a činnost technické komise zabývající se metodikou BIM a jejím zaváděním v rámci Evropy. Účastníci odsouhlasili využívání norem ISO pro BIM a zároveň diskutovali o zkušenostech při jejich požívání v praxi. Nejčastěji probíraným tématem bylo doplnění těchto norem pro Evropu o části, které by více konkretizovali předávání dat a informací o stavbách mezi všemi etapami životního cyklu stavby. Nejaktivnějšími diskutujícími byli členové skupiny z Francie, Norska a Německa, do diskuze se však zapojili všichni ostatní zúčastnění z Holandska, České republiky, UK a Švédska.
Další setkání této skupiny je naplánováno na začátek října a uskuteční se v Londýně.
Pozitivní je, že i Česká republika je již na práci připravena prostřednictvím ÚNMZ, protože existující ISO normy pro BIM, které jsou (převzetím originálu, tj. v angličtině) již součástí ČSN. Čeští odborníci se tedy s obsahem mohou seznámit a případně se i zapojit a podílet na přípravě národních příloh či překladů.

Veřejně dostupné informace ohledně norem pro BIM naleznete na stránkách Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví - csnonline.unmz.cz – třídící znak 7301.

Po Londýně je plánováno další jednání pracovní skupiny CEN. V hledáčku je i v Praze ve dnech 25.-26. listopadu, kdy se koná výroční konferenci BIM DAY 2014 - 27.11.2014.

 
 
Reklama