Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Revoluce ve francouzském stavebnictví

Nová francouzská ministryně bydlení Cécile Duflot poodhalila v rozhovoru pro Le Moniteur v čem budou spočívat opatření, která nyní ve Francii zavádí v rámci akce nazvané „Cíle 500 000“. Na přípravě nových úpravnorem a předpisů se podíleli odborníci v jejím týmu od listopadu 2013. Informační model budovy BIM bude v zadávání veřejných zakázek povinný od roku 2017.

Bytová výstavba ve Francii posledních dvacet let stagnovala pod neprolomitelnou hranicí počtu 350 000 bytů za rok a to se právě má změnit. Cécile Duflot se snaží propojit stavební profesionály napříč různými obory, aby společně dosáhli změn při zachování stejných nároků na budovy z hlediska požadavků v oblasti bezpečnosti, komfortu a ochrany životního prostředí. „Jsem přesvědčená, že je možné odstanit bariéry, které výstavbě dalších bytů brání,“ říká Cécile Duflot.

Významnou prioritou, která vyplynula z konzultací změn je vytvoření modelu stavebnictví 2.0 – tj. digitalizaci oboru. Cécile míní, že digitál umožní účastníkům výstavby získat kolektivní efektivitu a kvalitu. „Budu jmenovat národního zodpovědného zástupce v zavádění digitalizace ve stavebnictví. Ten bude muset navrhnout plán do konce r. 2014 s podporou vyhrazeného týmu z ministerstva. Uděláme i známku kvality, abychom zhodnotili podniky angažované ve stavebnictví 2.0.“ Hlavním smyslem stavebnictví 2.0 bude ovšem zřízení informačního modelu budovy – BIM. „Je to vynikající nástroj pro týmovou práci od návrhu až po realizaci, přes řízení budov. V budoucnu tak budeme mít skutečnou Carte Vitale (jakýsi zdravotní průkaz) budovy, která umožní jak profesionálům, tak obyvatelům zachovat vzpomínku na všechny fáze výstavby a rekonstrukce, nebo snadno dosáhnout úspory materiálů,“ chválí výhody informačního modelu budovy Cécile Duflot. Kromě digitálního modelu BIM, chce také podporovat e-learning a umění pracovat s digitálním formátem, aby je řemeslníci mohli používat přímo na staveništi. Povinnost digitálního modelu BIM v zadávání veřejných zakázek bude postupně ustanovena již od roku 2017.

V souboru opatření bylo dále prioritně nutné regulovat ustanovování nových předpisů. Cílem bylo stanovit je čitelnější, účinnější a lépe formulované. Na ministerstvu bydlení se rozhodli nahradit různé stávající stavební výbory Nejvyšší radou pro výstavbu. Tato instance sdružující reprezentaci z příslušných ministerstev a profesionály bude pověřena měřením ekonomického dopadu textů předpisů a norem a zajištění meziresortní koherence. Nově vznikající předpisy budou správně zaváděny díky systému vzdělávání a zpětně vyhodnocovány po 3–5 letech od přijetí – zpětnou vazbou z terénu.

K normám uvádí, že je by se měly znovu stát referenčním bodem, elementem pokroku, zárukou kvality a mezinárodní konkurenceschopnosti. Bude také reformován AFNOR (normotvorný ústav), který vyvíjí nebo reviduje průměrně 300 stavebních norem za rok. Uvědomuje si, že v dnešních normách existuje spousta nesrovnalostí, mnohdy i vzájemně protichůdných pravidel, toto což je třeba opravit. Množství norem bude významně redukováno, dokonce již je připraveno 50 zjednodušujících opatření. Byly nastaveny tyto principy: zhodnocovat předpisy na základě zpětné vazby z terénu a předcházejících zkušeností; rozlišit primárně, co zajišťuje komfort a bezpečnost; povinnost zaměřit se na dosažení cíle a ne na prostředky; lépe rozložit předpisy ve vztahu k územím a jejich potřebám. Implementace těchto opatření začíná okamžitě. Bude zřízen monitorovací výbor s odborníky. Nařízení jsou od dneška připravena a měla by vstoupit v platnost do léta.

Mezi kritické a diskutované body v požadavcích na výstavbu patří ve Francii požadavek na parkování, bezbariérovost nebo tepelné štítky. Definitivní ustanovení ještě nebyla schválena, ale je zde ještě prostor pro diskusi. Požadavky na parkování ve stísněných zónách byly například zmírněny. Již nyní je jisté, že premiér schválil nutnost zajištění bezbariérového přístupu do budov s možností individuálních zmírnění tohoto předpisu dle možností a vhodnosti dispozice. Kvůli zvýšení požadavků nalepší environmentální výkon budov budou zavedeny nové další energetické a environmentální štítky. Při užívání budovy již od doby výstavby je třeba vzít v úvahu spotřebu vody, odpadu, emisí CO2, znečišťujících látek, zachování biologické rozmanitosti, původ surovin, atd. „Tento nový štítek bude dobrovolný a bude založen na stávajících postupech. Bude velmi náročný, ale velmi čitelný. Bude podporovat inteligencitní zvládnutí díla a podnikatele, ohodnotí průkopníky a potáhne celou množinu odvětví nahoru,“ slibuje Cécile Duflot.

Inovace ve stavebnictví musíme podporovat, povzbuzovat a zobecnit. Provozovatelé výzkumu a vývoje se musí sblížit, aby sdíleli know-how a rozvíjeli společná odvětví jako např. dřevo-beton. „Budeme podporovat nové kvalitní stavební postupy. Zaměříme se na ty zvlášť respektující architektonickou kvalitu a ty které se opírají o místní průmyslová odvětví, například francouzské lesní hospodářství,“ konstatuje závěrem Cécile Duflot.

 
 
Reklama